Projeksjon

wtf? jeg skull gjerne likt å visst hva det er...

Snorre, 30.10.2011

Kommentarer fra leserne

Dette sier leserne om "Projeksjon":

DevilLight (11.11.2011)

Det kan ha flere betydninger alt etter hvilken sammenheng (hvilket fagområde) det benyttes i:

PROJEKSJON I

Projeksjon (psykologi) defineres i psykologien som overføring av ubehagelige tanker og hendelser på andre personer som ofte står en nær. Fenomenet oppstår når egne forestillinger blir for tunge å bære og den dårlige samvittigheten lesses over på andre.

Mer eller mindre grad av projisering foregår i alle sosiale grupper. Overdreven selvhevdelse er sykelig og betegnes i ekstreme tilfelle som psykopati.

Den kliniske betydningen av begrepet gjelder mennesker som legger sin egen deltagelse (som oftest i negativ forstand) i noe over på en annen – med andre ord bebreider andre for ting for det han selv har gjort. Ofte har individet en forestilling om seg selv som «perfekt» eller uangripelig i forhold til kritikk eller negative handlinger. Dette trenger dog ikke være objektivt negative referanser, men sikter mer på hva det enkelte individet refererer til som negativt/dårlig/uheldig i referanse med sin egen person.

Klassiske eksempler på projeksjon er pygmalion i klasserommet og hakke-kyllingen. Alle grupper vil relativt raskt velge en leder og en eller flere syndebukker. Dette fenomenet er godt beskrevet i den klassiske romanen "Fluenes herre".

PROJEKSJON II

Så har du projekson i algebra... Projeksjonsoperatoren brukt på en relasjon R vil frembringe en ny relasjon som bare har enkelte av attributtene til R. En projeksjon skrives , der a1,...,an er en mengde attributtnavn og R er en relasjon.

Skriv kommentar

Skriv en kommentar til dette innlegget:

Navn eller kallenavn

captcha

Spam sjekk
← Skriv inn alle fire tegn på bildet.

Spørsmål eller tips om fremmedord?fremmedord

På Fremmedord. com kan du stille spørsmål om fremmedord, eller legge inn definisjoner på fremmedord. Tjenesten drives av entusiastiske brukere som er raskt ute med å svare på dine spørsmål, helt gratis. Du trenger ikke registrere deg eller sende inn din epost for å begynne.

Legg inn et nytt fremmedord på 1-2-3! »

Alfabetisk

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å